Stoppen doorgeslagen

 

Last van een storing? Wij staan dag en nacht voor u klaar! 

De hulp inschakelen van Elektricien Den Haag?

Neem telefonisch contact met ons op en wij zorgen ervoor dat een van onze elektriciens u komt helpen

Zijn je stoppen doorgeslagen in de meterkast? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijkheid is dat een stroomstoot of een fout in de bedrading van het huis een overbelasting op een van de circuits heeft veroorzaakt. Het is belangrijk om alle zekering te controleren en eventueel doorgebrande zekeringen te vervangen. Als dit het probleem niet verhelpt, kan het iets ernstigers zijn, zoals een fout in de hoofdzekeringkast of een overbelaste stroomonderbreker.

Oorzaken van doorgeslagen stoppen

Een andere oorzaak van doorgebrande zekeringen kan het gevolg zijn van defecte apparaten, zoals wasmachines en airconditioners die te veel elektriciteit uit de stopcontacten trekken. Controleer elk apparaat afzonderlijk op tekenen van schade, zoals gerafelde snoeren of gesmolten plastic, wat kan duiden op kortsluiting. Als u deze tekenen opmerkt, kunt u het beste onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een elektricien om de bedrading te controleren voordat u probeert ze weer aan te zetten.

Controleer de groepenkast

Ten slotte is het ook mogelijk dat de groepenkast zelf defect of beschadigd is. Controleer op versleten contacten en losse draden, die vonken kunnen veroorzaken en hitte kunnen opwekken, wat kan leiden tot brandgevaar. Als u een van deze tekenen opmerkt, probeer dan niet zelf reparaties uit te voeren, maar laat het apparaat zo snel mogelijk door een elektricien controleren.

Zodra alle mogelijke oorzaken zijn vastgesteld en aangepakt, is het belangrijk om het systeem opnieuw te testen door alle zekeringen te resetten en elektrische apparaten één voor één in te schakelen om er zeker van te zijn dat er zich geen verdere problemen voordoen. Dit zal toekomstige problemen met doorgebrande zekeringen als gevolg van overbelaste circuits of defecte bedrading helpen voorkomen.

In sommige gevallen is het nodig om de groepenkast uit te breiden

Wanneer als de huidige belasting van de woning de normale capaciteit van de bestaande groepenkast bijna overschrijdt, moet de groepenkast worden uitgebreid. Dit maakt meer stopcontacten mogelijk en meer veiligheidsmaatregelen om overbelasting van circuits te voorkomen. Voor deze klus kunt u het beste onze ervaren elektricien raadplegen, omdat die getraind is in het omgaan met dergelijke problemen.

Het wordt ook aanbevolen dat bewoners hun groepenkast of stroomonderbrekers regelmatig controleren op tekenen van slijtage of schade en deze indien nodig vervangen. Dit kan ertoe bijdragen dat alle elektrische apparaten te allen tijde veilig en efficiënt werken, waardoor het risico van brand door overbelaste circuits of defecte bedrading afneemt. Dit moet ook jaarlijks gebeuren door een erkende elektricien om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen.

24 uur elektricien
Call Now Button